vtem news box

Super Mama 2 - Official Trailer 

Ֆիլմի էպիզոդիկ և երկրորդական դերերի քասթինգը կատարեց Ինդիվիդում քասթինգը , եթե ց…
vtem news box

Էլենի օրագիրը/Eleni Oragir  

Էպիզոդիկ դերերի քասթինգը կատարեց Ինդիվիդում  Քասթինգ կենտրոնը, եթե ցանկանում եք…
vtem news box

Նռան հատիկ 

 Էպիզոդիկ դերերի քասթինգը կատարեց Ինդիվիդում  Քասթինգ կենտրոնը, եթե ցանկանում եք…
vtem news box

DILIJAN BEER // Commercial // 2017 

Ռեժիսոր Ժոռ ՄելոյանՆախագծի Քասթինգը  կատարեց Ինդիվիդում Քասթինգ Փրոդաքշնը, եթե ց…
vtem news box

UCOM // Universal Plus // Commercial // 2017 

Ռեժիսոր Ժոռ ՄելոյանՆախագծի Քասթինգը  կատարեց Ինդիվիդում Քասթինգ Փրոդաքշնը, եթե ց…
vtem news box
vtem news box

REINCARNATION-Hayreniqis Jury 

Նախագծի Քասթինգը  կատարեց Ինդիվիդում Քասթինգ Փրոդաքշնը, եթե ցանկանում եք նկարահա…
vtem news box

NAREK x DJ SMOKE x EMMANUEL - SHOGA  

Նախագծի Քասթինգը  կատարեց Ինդիվիդում Քասթինգ Փրոդաքշնը, եթե ցանկանում եք նկարահա…